Ontdek wat numerologie voor jou kan doen door de belangrijke getallen in jouw leven te berekenen…

Numerologie is de leer der getallen.

Pythagoras is de grondlegger van de numerologie, volgens hem heeft alles in het heelal een vorm en een getal. Hiermee kan volgens Pythagoras alles worden beschreven en het is de enige manier om de wereld om je heen volledig te begrijpen.

Ieder getal heeft een trillingsenergie en alles kan worden omgerekend naar een getal. Hiermee kun je een duidelijk beeld vormen van de wereld. Van een situatie of persoon in je leven.

Met behulp van numerologie kun je berekenen welke kansen, mogelijkheden en talenten je van nature meegekregen hebt. Om deze op een positieve manier te gebruiken moet de persoon zelf leren.

Numerologie onthult welke kaarten je hebt meegekregen maar het is aan jezelf of je hiervan gebruik maakt.

Als je een persoon wilt omrekenen naar een getal dan verkrijg je 4 hoofd elementen:

• Het levenspadgetal
• Het persoonlijkheidsgetal
• Het zielsgetal
• Het lotsgetal

Vanaf het moment dat je geboren bent, was je onbegrensde potentieel versleuteld voor je levenslot.

Je naam en geboortedatum zijn niet zomaar toevallig.  Ontdek welk potentieel in jou huist door erachter te komen wat jouw naam en geboortedatum voor jou betekenen.

Deze getallen kun je zonder grote rekenvaardigheid makkelijk zelf berekenen zodat je erachter komt welk levenspad getal in jouw geboortedatum huist.

numerologie betekenis

Getallen zijn de symbolen van energie.

De informatie die door het geboortegetal wordt onthuld, kan levens veranderen. Het universum en onze psyche werken niet willekeurig of chaotisch maar kennen een bepaalde structuur of ordening. Bij onze geboorte krijgen we van onze ouders een naam en van het universum een getal. Ons levensdoel vertegenwoordigt de top en ons geboortegetal wijst de weg.

Wat we met ons potentieel doen hebben we grotendeels zelf in de hand. De mate waarin we ons potentieel verwezenlijken hangt af van de manier waarop we reageren op de uitdagingen die we tegen komen op ons pad. We hebben recht op onze eigen keuze en dat gaat niemand iets aan. We zijn altijd bij machte te kiezen: gedisciplineerd zijn, verantwoordelijkheid te nemen en inzet tonen.

Geen enkel pad is moeilijker of gemakkelijker, beter of slechter dan een ander, zonder dat we het zelf veroorzaken. Door anderen die met vergelijkbare uitdagingen in het leven zitten als wij te helpen of te steunen, te onderwijzen of te leiden, worden we zelf verder geholpen. Onbewust weten we dit. Daarom onderwijzen we vaak wat we zelf nog hoognodig moeten leren.

Ons geboortegetal wijst op problemen en op potentieel.

We moeten de problemen oplossen voordat we het potentieel kunnen vervullen. De vroegere meesters van verborgen kennis hadden in de gaten dat getallen in het leven niet zomaar getallen waren maar dat de getallen betekenis hadden. De betekenis van deze getallen kunnen je leiden naar een groter zelfbewustzijn door de verborgen patronen te achterhalen zodat je betere keuzes kunt maken.

In de snel veranderende tijden van tegenwoordig is het steeds belangrijker om keuzes te maken op basis van innerlijke wijsheid. Deze innerlijke wijsheid is sterk afhankelijk van zelfacceptatie en zelfbegrip. Het ontdekken van deze wijsheid kan leiden tot veel potentieel: intuïtie en compassie, het mooiste geschenk dat wij mensen bezitten.

 

Wanneer je het vermogen hebt om te vertrouwen en op 1 lijn bent met je hogere zelf, kun je de beste keuzes maken voor je zelf, je familie of vrienden en eigenlijk de hele wereld.

Als je je innerlijke zelf en innerlijke wijsheid goed ontwikkelt, zul je erachter komen dat het veel gemakkelijker is tot een oplossing te komen van problemen die je onderweg tegenkomt.

Als je enige kennis van numerologie hebt, is het makkelijker om bewuster in het leven te staan omdat je weet wat je levensdoel is. Bij het maken van keuzes kun je vervolgens rekening houden met dit levensdoel.

Ieder getal is een symbool van energie van een bepaalde trilling, vibratie. Energie kan door ons als kracht gebruikt worden, positief of negatief.